AVG PRIVACY STATEMENT  Positief in Verbinding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Hanneke Philipse Hoogeindsestraat 7a 5447PD Rijkevoort ingeschreven bij de kvk onder nummer KVK75903466

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden tijdens mijn begeleiding.

Verwerken persoonsgegevens
Als je voor mijn begeleiding kiest, dan vraag ik je waarschijnlijk wel om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking/ verband houden met de hulpvraag. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik uiteraard.  Alles wat we via WhatsApp, mail of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Niet digitale gegevens
Tijdens telefonisch contact en sessies, schrijf ik soms wat voor mezelf op, om te onthouden wat belangrijk kan zijn voor de vervolgsessie. Zodat ik de rode draad in je verhaal kan zien. Ik bewaar alles in een afgesloten kast. Je kunt er dus zeker van zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen, zonder jouw toestemming.

Social media
Soms maak ik een berichtje op mijn bedrijfspagina op Facebook en instagram. Mocht ik daar ooit iets op willen plaatsen wat op jouw van toepassing is, zal ik altijd eerst om toestemming vragen.

Gegevens bewaren
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor mijn begeleiding.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Algemeen
Positief in verbinding gevestigd aan de Hoogeindsestraat 7a in Rijkevoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
hanneke@positiefinverbinding.nl

Hoogeindsestraat 7a 5447PD Rijkevoort tel;06-14186219

Persoonsgegevens
Positief in Verbinding verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Positief in Verbinding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is t.b.v. de begeleiding
– doorgeven van wettelijke gegevens voor de belastingaangifte (facturen)

– om het aanbod af te stemmen op jullie vraag/ wens/ info

Geautomatiseerde besluitvorming
Positief in Verbinding neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Positief in Verbinding bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Maximaal: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens aan derde
Positief in Verbinding verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Positief in Verbinding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hanneke@positiefinverbinding.nl

Persoonsgegevens beveiligenPositief in verbinding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hanneke@positiefinverbinding.nl

Ik hoop volledig te zijn geweest in deze AVG,

Hanneke Philipse

Positief in Verbinding